I suggest you ...

Gjevnlig oppdatering av appen

Kanskje påtide å oppdatere appen igjen?

2 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
started  ·  AdminPål Ruud (Utvikler, Reinmerker) responded  · 

Absolutt! Om du sikter til merkene er dette noe vi vil automatisere. Problemet har til nå vært kilden vår (tidl reindriftsforvaltningen) og ytelsen på systemet deres,men det er nå bedre.

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base