Skip to content

General

1 result found

 1. Gjevnlig oppdatering av appen

  Kanskje påtide å oppdatere appen igjen?

  9 votes
  Vote

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  How important is this to you?

  We're glad you're here

  Please sign in to leave feedback

  Signed in as (Sign out)

  Absolutt! Om du sikter til merkene er dette noe vi vil automatisere. Problemet har til nå vært kilden vår (tidl reindriftsforvaltningen) og ytelsen på systemet deres,men det er nå bedre.

 • Don't see your idea?

General

Categories

Feedback and Knowledge Base