Johan Vasara

My feedback

 1. 69 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: facebook google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  planned  ·  4 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Johan Vasara commented  · 

  En måte å gjøre det på kunne vært å få opp en geažotbeallji (umerka øre) i appen, for så å selv fylle inn de snitt man har foran seg der og da. Så ser man om det dukker opp "match" i merkeregisteret.

Feedback and Knowledge Base