Anonymous

My feedback

 1. ...

  8 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  3 comments  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous supported this idea  · 
  Anonymous commented  · 

  All info som trenges kan sikkert hentes hos Reindriftskontoret i Karasjok. Hadde gjort merkesøk og bruken av appen mye lettere om karasjoga oarjjabealli merkene ble plassert etter de
  forskjellige sommersiidaene.

 2. 17 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  General  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Anonymous shared this idea  · 

Feedback and Knowledge Base