Skip to content

Feil i registeret

Vi baserer merker og personinformasjon på offentlig tilgjengelig data fra Reindriftsforvaltningen.
Er det feil der, har mest sannsynlig feilen blitt med til oss også.

Klikk på Ta kontakt for hjelp på menyen på høyre side for å komme i kontakt med oss for å få rettet opp i feil og mangler.

Feedback and Knowledge Base