I suggest you ...

Hvorfor går det så tregt å oppdatere merkregisteret ? Er det ikke prioritert ? Når ble registeret sist oppgradert ?

3 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminPål Ruud (Utvikler, Reinmerker) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Hei! Det er dessverre en stund siden det ble oppdatert, men det er absolutt prioritert før noe annet!

    Vi jobber med en løsning som automagisk vil oppdatere registereret så ofte som hensiktsmessig mulig.

Feedback and Knowledge Base