I suggest you ...

skulle gjerne ønske at D23 blir delt til 4 distrikter. A.B.C. og D

Skulle gjerne ønske at D23 blir delt til 4 distrike. Fårdi siennus navgasdat navnet tilhører D23c (jalgon) siida og ikke de andre distriktene som også er i 23. De distriktene har sine egne navn.

6 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Aslat Heandarat.jp.Sara shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base