I suggest you ...

søke på snitt ikke eier

Det hadde vært fint å søke snitt, om man ikke kjenner eier av rein!

69 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
marja eira shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

4 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • Anonym commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Hvis man kan søke på snitt så kan man feks på venstre øre «sjekke ut» de snittene som er i det øret også er alle merkene lagret med navnet på snittene så dataen automatisk stryker ut de merkene som ikke har de snittene?

 • Johan Vasara commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  En måte å gjøre det på kunne vært å få opp en geažotbeallji (umerka øre) i appen, for så å selv fylle inn de snitt man har foran seg der og da. Så ser man om det dukker opp "match" i merkeregisteret.

 • AdminPål Ruud (Utvikler, Reinmerker) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Hei,

  det er vi helt enige i!

  Vi har tidligere eksperimentert med forskjellige prototyper for hvordan dette kan virke, men vi er veldig interesserte i forslag.

  Hvordan ser du for deg at et slik søk fungerer?

Feedback and Knowledge Base