I suggest you ...

...

De er altfor mye mereker under " karasjok oarjjabeal" jeg foreslår at dere lager merker til hver sommer siida, nu er de alle disse merkene under karasjok oarjjabealli. Og da blir de vanskelig og finne fram alle merkene

8 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

3 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    All info som trenges kan sikkert hentes hos Reindriftskontoret i Karasjok. Hadde gjort merkesøk og bruken av appen mye lettere om karasjoga oarjjabealli merkene ble plassert etter de
    forskjellige sommersiidaene.

  • Anonymous commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    De er 9 sommersiidaer i distrikt 16, og alle merkene er under kárásjohka oarjjabealli. Løsningen er og sette merkene etter sommetsiida og ikke blande alle merkene under karasjohka oarjjabealli

Feedback and Knowledge Base