I suggest you ...

Kjempebra!

Stor forbokstav på alle navnene! ;) Det svenske merkeregisteret hadde også värt kult og fått med! :)

112 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...
  • AdminPål Ruud (Utvikler, Reinmerker) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

    Takk! Grunnen til at noen navn (og stedsnavn) ser litt rare ut, er rett og slett fordi datakilden vår har endel av disse småfeilene. Vi skal prøve å få på plass bedre kvalitetssikring av dataene.

    Vi har allerede diskutert å få inn de svenske merkene, men også her er datakilden litt vanskelig å lese, så det vil ta litt tid.

    Hva med brukergrensesnittet - er det lett å forstå og effektivt å bruke?

Feedback and Knowledge Base