I suggest you ...

Klikk på et kart for å finne distrikt

Slik det er nå, er det vanskelig å velge to distrikt samtidig som er i forskjellige fylker.

Det hadde vært greit å kunne trykke på et kart og få opp merker i distrikt i nærheten.

35 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
AdminPål Ruud (Utvikler, Reinmerker) shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base