I suggest you ...

Multivalg, egen app og litt historie

1. Slik som oversikten er idag
PLUSS
2. Etter merkesnitt: Se på svenske sametingets märkesregister, hvor også lignende av det søkte merket/merkesnittet kommer opp, med tilhørende navn og Sameby.
PLUSS
3. Ha tilgjengelig kart på siden, over hvor siidaene/samebyene holder til
PLUSS
4. Ha tilgjengelig både svenske og finske merke- register på siden, som eksempelvis kommer opp i tilknytning til de siidaer/samebyer som er naboer med hverandre
PLUSS
5. En helt egen app for alt dette
PLUSS
6. Det hadde også vært intressant med litt merkes- historie; eks hvor snittene stammer fra, snitt- navn på de ulike samiske språkene, hvem som har hatt merket registrert før, og gjerne også oversikt over gamle avregistrerte merker innom de forskjellige siidaene og de tidligere reinbeitedistriktene, og distriktenes tidligere navn og grenser på kart.

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
MB shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...
 • AdminPål Ruud (Utvikler, Reinmerker) commented  ·   ·  Flag as inappropriate

  Takk for veldig gode forslag! Slik ting er nå er reinmerker.no drevet helt på frivillig basis, og det er derfor ting går litt tregt (ok: står stille).

  Håpet er å komme igang med utvikling igjen snarlig. Prioriteten vil først være å få automatisert oppdateringen av norske merker.

  Svenske merker er heller ikke langt unna å kunne bli tilgjengeliggjort, men da i første omgang på samme måte som de norske.

  Ift. 3, så er også kart over siidaer mulig å få til ved enkle grep, iallefall de norske. Tilgjengelighet for svenske vet jeg ingenting om.

  Ang. punkt 5 så er nettsiden designet for å kunne fungerere uten dekning og dermed Internett. Etter første gangs bruk skal du kunne åpne nettsiden igjen uten dekning. Lag et bokmerke og prøv! :-) Dette er selvfølgelig noe som kunne ha blitt informert om på en bedre måte.

  Punkt 6 syntes jeg også er veldig interessant, men da snakker vi om ganske mye mer omfattende jobb og ubesvarte spørsmål. Skal f.eks. hvem som helst kunne legge inn informasjon på alle merkene, eller kun eier? Og hvordan skal vi i så fall kunne klare å (enkelt) bekrefte eier?

Feedback and Knowledge Base