I suggest you ...

Jeg fikk ikke slått opp i chrome men virka i explorer

jeg bruker google chrome og kom meg ikke videre fra forsiden. Når jeg gjorde det samme i explorer så funka det. Er det noe med mine innstillinger eller virker ikke oppslag i chrome?

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Steinar N. Christensen shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base