I suggest you ...

Hva med Tamreinlagene?

Jeg så etter merkene til de 4 Tamreinlag vi har.
Jeg kjenner dem fordi jeg er gjeter..

1 vote
Vote
Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Anonymous shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

1 comment

Sign in
(thinking…)
Password icon
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base